Na dalších řádcích bych vám rád popsal zákony genetiky a něco o ní. Jelikož v dnešní době je mezi chovateli hadů rozšířeno velké množství barevných mutací,nejčastěji Elaphe guttata ale i jiné, myslím že je dnes takřka nezbytné znát alespoň základy genetiky. U příkladu spojení různých jedinců budu uvádět jako příklad odlišně zbarveného jedince albína.Tyto zákony fungují stejně pro jakoukoli barevnou mutaci.

Historie genetiky
Genetika jako věda není příliš stará(oproti jiným vědám).Za zakladatele genetiky je považován Johann Gregor Mendel (1822-1884). Působil jako augustiánský mnich v brněnském klášteře.Své pokusy prováděl na rostlinách,kontretně na hrachu, které křížil mezi sebou. Sledoval 7 dědičných znaků (tvar semen a lusků,zbarvení děloh,květů a nezralých lusků,délku stonku a postavení květů.) Poté zhodnotil výsledky matematicky a zjistil, že se nedělí přímo znaky, ale vlohy pro ně.Tímto dal základ klasické genetice.

Základní pojmy
AA - Takto značíme normálně zbarveného jedince.(Lampropeltis triangulum hondurensis)
Aa - Takto značíme normálně zbarveného jedince s vlohou pro určitý gen.(Lampropeltis triangulum hondurensis hetero albino)
aa - Takto značíme odlišně zbarveného jedince.(Lampropeltis triangulum hondurensis albino)

100% hetero - Tento jedinec bude klasicky zbarven s vlohou pro albinismus.Potomek albina a normálně zbarveného jedince.
66% hetero - Tento jedinec bude klasicky zbarven a bude 66% pravděpodobnost, že bude mít vlohu pro albinismus.Klasicky zbarvený potomek jedinců s vlohou pro albinismus.
50% hetero - Tento jedinec bude klasicky zbarven a bude 50% pravděpodobnost, že bude mít vlohu pro albinismus.Potomek
normálně zbarveného jedince a jedince s vlohou pro albinismus.
Albino - Takto zbarveným jedincům chybí černé barvivo.
Anery - Takto zbarveným jedincům chybí červené barvivo.
Hypo - Takto zbarveným jedincům mají redukci černé barvy, vhodným křížením je možno dosáhnout superhypo jedicnů.
Ghost - Vzniká spojením hypo a anery.
Snow - Vzniká spojením albino a anery.

Příklady křížení (Lampropeltis triangulum hondurensis)
Albín x Albín (aa x aa) x V potomstvu bude 100% albínů..
Albín x Klasicky zbrarvený jedinec (aa x AA) x V potomstvu bude 100% klasicky zbarvených jedinců
s vlohou pro albinismus.
Albín x Klasicky zbrarvený jedinec
s vlouhou pro albinismus (aa x Aa)
x V potomstvu bude 50% klasicky zbarvených jedinců
s vlohou pro albinismus a 50% albínů.
Klasicky zbrarvený jedinec s vlohou pro albinismus
x
Klasicky zbrarvený jedinec s vlohou pro albinismus
(Aa x Aa)
V potomstvu bude 25% albino jedinců,50% jedinců s vlohou pro albinismus a 25% klasicky jedincu bez vlohy,ale nelze poznat ktery.


Vznik snow formy - vyniká spojením F1 genrace po rodičích Anery a Albino.V potomstvu této F1 generace vychází 1/16 snow jedinců viz obrázek.Toto jsou pouze základní ukázky křížení,genetika je mnohem složitějši a křížením vybraných jedinců je možno dosáhnou až mnohdy neuvěřitelných zbarvení.Kteří jsou především ve Spojených státech velmi ceněné a drahé.
TOPlist
Výroba osb terarii Výroba skleněných terarii Výroba teraria Osb teraria Skleněná teraria Teraria na zakázku Akvaria Teraria Pozadí do teraria 3D pozadi do terarii Terarijní pozadí Výroba osb teraria